Egészségkárosító kémiai hatások és megelőzésük

előadások: heti egyszer 16:00-17:30, TTK Északi Tömb x.xx terem

ea

dátum

tervezett tematika

előadó

1.

általános bevezetés, kemizálás, az élővilág és a „fenntartható fejlődés”, az anyagok körforgása, környezet és társadalom, globális ökotoxikológiai veszélyek

MZ

2.

kémiai expozíció; útja(i), károsodó élőlények, „akut toxicitás”, anyagok csoportosítása és jelölése gyártási/forgalmazási mennyiségük és veszélyességük szerint (GHS C&L)

MZ+MJ

3.

késői toxikus hatások: szerv-specifikus kémiai károsodások toxikológiai megközelítésben: belső szervek, ideg-, váz-, immunrendszer, reproduktív szervek, a DNS szerkezete, gének és génátírás – fenotípus, DNS-mutációk

MZ

4.

DNS módosítások – metiláció, ‘CpG szigetek’, “epimutáció” következményei, a genotoxicitás fogalma, fajtái és szintjei, molekuláris hibajavítás: repair

MZ

5

sejtbiológiai alapok: sejt felépítése, ’terek’ (kompartmensek) funkciói, a sejtek energia-termelő rendszerei, szintetikus folyamatok és anyag-átalakítások, információátadás – jelzőrendszerek – működés-módosítás

MZ

6

a sejtosztódás – sejtciklus – szabályozása, proto-onkogének, szuppresszor gének, a daganat-kialakulás háttere: a sejtosztódás molekuláris szabályozásának kisiklása, proto-onkogén aktiváció, szuppresszor gén inaktiváció, molekulársi hibákat indukáló anyagok

MZ

7.

transzkripció-szabályozás, transzkripciós faktorok és magreceptorok, specifikus sejtválaszok, transzkripció és sejtciklus-szabályozás, daganatképződés, kémiai karcinogenezis, a valóság: soklépcsős daganatképződés, kóroki tényezők

MZ

8.

in vitro vizsgálati módszerek, az OECD vizsgálati útmutatók (Test Guidelines), in vivo vs. in vitro módszerek, vizsgálati elvárások, sztochasztikus és determinisztikus toxikológiai hatások, néhány vizsgálati rendszer: molekuláris és kromoszóma szintű hibák kimutatása

MZ+MJ

9.

immuntoxicitás: az immunrendszer alapjai – gyorstalpaló, immuntoxicitási tesztek állatokon, az immuntoxikus anyagok hatásai, fontosabb immuntoxikus anyagok, WHO által ajánlott tesztek, immuntoxicitást befolyásoló tényezők

BA

10.

szabályozó molekulák szintézise (pl. szteroidogenezis), a reprodukció hormonális szabályzása, „endokrin disrupter” károsító tényezők, metabolikus szindróma, reprodukciós toxicitás, környezeti szennyezés, homológ molekulák hatása(i), sok-generációs hatások, sok-molekulás hatások (keverékek)

MZ

11.

munkahelyi ártalmak, hatás-vizsgálatok: veszélyes vegyi anyagokkal történő munkavégzés kockázatbecslése, kockázatcsökkentési stratégiák, a kémiai expozíció határértékei, a határértékek megállapítása, CMR anyagok besorolása, az EU kémiai biztonsági politikája (CLP, REACH, GHS, PIC) a hazai vegyi anyag szabályozás rendszerében

MJ

12.

összefoglalás, konzultáció,vizsgamegbeszélés (!!!)

MZ

 

vizsga: szóbeli, helyben kihúzott kérdésekre válasz

BA: Dr. Biró Anna
MJ: Dr. Major Jenő
MZ: Dr. Marcsek Zoltán
[dátum] : MZ nem elérhető