Egészségkárosító kémiai hatások és megelőzésük

előadások: keddenként 16:00-17:30, TTK Északi Tömb 6-53 terem

ea

dátum

tervezett tematika

előadó

1.

szept. 17

általános bevezetés, kemizálás, az élővilág és a „fenntartható fejlődés”, az anyagok körforgása, környezet és társadalom, globális ökotoxikológiai veszélyek

MZ

2.

szept. 24

kémiai expozíció; útja(i), károsodó élőlények, „akut toxicitás”, anyagok csoportosítása és jelölése gyártási/forgalmazási mennyiségük és veszélyességük szerint (GHS C&L)

MZ+MJ

3.

okt. 1

késői toxikus hatások: szerv-specifikus kémiai károsodások toxikológiai megközelítésben: belső szervek, ideg-, váz-, immunrendszer, reproduktív szervek, a DNS szerkezete, gének és génátírás – fenotípus, DNS-mutációk

MZ

4.

okt. 8

DNS módosítások – metiláció, ‘CpG szigetek’, “epimutáció” következményei, a genotoxicitás fogalma, fajtái és szintjei, molekuláris hibajavítás: repair

MZ

5

okt. 15

sejtbiológiai alapok: sejt felépítése, ’terek’ (kompartmensek) funkciói, a sejtek energia-termelő rendszerei, szintetikus folyamatok és anyag-átalakítások, információátadás – jelzőrendszerek – működés-módosítás

MJ

6

okt. 22

a sejtosztódás – sejtciklus – szabályozása, proto-onkogének, szuppresszor gének, a daganat-kialakulás háttere: a sejtosztódás molekuláris szabályozásának kisiklása, proto-onkogén aktiváció, szuppresszor gén inaktiváció, molekulársi hibákat indukáló anyagok

MZ

7.

okt. 29

transzkripció-szabályozás, transzkripciós faktorok és magreceptorok, specifikus sejtválaszok, transzkripció és sejtciklus-szabályozás, daganatképződés, kémiai karcinogenezis, a valóság: soklépcsős daganatképződés, kóroki tényezők

MZ

8.

nov. 5

in vitro vizsgálati módszerek, az OECD vizsgálati útmutatók (Test Guidelines), in vivo vs. in vitro módszerek, vizsgálati elvárások, sztochasztikus és determinisztikus toxikológiai hatások, néhány vizsgálati rendszer: molekuláris és kromoszóma szintű hibák kimutatása

MZ+MJ

9.

nov. 12

immuntoxicitás: az immunrendszer alapjai – gyorstalpaló, immuntoxicitási tesztek állatokon, az immuntoxikus anyagok hatásai, fontosabb immuntoxikus anyagok, WHO által ajánlott tesztek, immuntoxicitást befolyásoló tényezők

BA

10.

nov. 19

szabályozó molekulák szintézise (pl. szteroidogenezis), a reprodukció hormonális szabályzása, „endokrin disrupter” károsító tényezők, metabolikus szindróma, reprodukciós toxicitás, környezeti szennyezés, homológ molekulák hatása(i), sok-generációs hatások, sok-molekulás hatások (keverékek)

MZ

11.

nov. 26

munkahelyi ártalmak, hatás-vizsgálatok: veszélyes vegyi anyagokkal történő munkavégzés kockázatbecslése, kockázatcsökkentési stratégiák, a kémiai expozíció határértékei, a határértékek megállapítása, CMR anyagok besorolása, az EU kémiai biztonsági politikája (CLP, REACH, GHS, PIC) a hazai vegyi anyag szabályozás rendszerében

MJ

12.

dec. 3

összefoglalás, konzultáció,vizsgamegbeszélés (!!!)

MZ

 

vizsga: szóbeli, helyben kihúzott kérdésekre válasz

BA: Dr. Biró Anna
MJ: Dr. Major Jenő
MZ: Dr. Marcsek Zoltán
[dátum] : MZ nem elérhető