1.             a daganatok osztályozása: keletkezési típus, mechanizmus, molekuláris háttér szerint, a daganat definíciója, jellegzetes morfológiai eltérések, klonalitás

2.             daganat-keletkezési sajátságok, időtényező, földrajzi hatások (pl. vastagbélrák és gyomorrák előfordulása US és JP populációkban)

3.             a mitotikus homeosztázist biztosító rendszerek - a sejtciklus: fázisok, jellemzőik, időzítések, szabályozási pontok, a "checkpoint control" szabályozás elmélete, szöveti jellemzők, szöveti sejtállandóságot biztosító rendszerek

4.             az apoptózis; szerepe a szövetek "állandóságában", mechanizmusa, szignálrendszere, főbb résztvevői, hibái és a daganatképződés

5.             a gén, a génátírás szabályozásának kulcsszerepe a sejosztódás szabályozásban, a gén fogalma, működésének szabályozása, fenotípus, a génexpresszió és a sejtosztódás

6.             a mitotikus szigálút legfontosabb elemei, az információ-átadás jellege néhány példával, transzkripciós faktorok, működésük

7.             a sejtosztódás nyugalmi fázisát biztosító mechanizmusok: pRb, a cyclin-cdk rendszer, p53 (és „rokonai”) szerkezete, legfontosabb domain-jei(k),

8.             a proto-onkogének funkcionális csoportosítása, proto-onkogén aktivációs mechanizmusok: a sejtciklus-szabályozás módosulása. A mitotikus homeosztázis megváltozása, a malignus transzformáció feltételei

9.             imprinting, a génműködés-szabályozás epigenetikai tényezői, a genom-metiláció jellemzői daganat-keletkezés során. Promóter-metiláció: általános szerep, génexpressziós hatások, a DNS metilációban résztvevő molekulák, 'CpG szigetek', a DNS metiláció változásának feltételezett szerepe a daganatképződésben

10.        kromatin struktúra, nukleoszóma-felépítés, módosítások mechanizmusa és expressiós hatásai, epigenetikai és genetikai összefüggések a malignus transzformáció során, ismert eltérések

11.        miRNS funkciók a malignus transzformációban, célmolekulák szintézisének és funkciójának módosítása, direkt és indirekt hatások mechanizmusok

12.        a repair-rendszer: DNS sérülések volumene, javításuk eredménye és a daganatképződés (emlőrák, HNPCC), telomer, telomeráz, működés, szerep a daganatok képződésében

13.        DNS tumorvírusok, a tumorvírusok szerepe a malignus transzformációban, a virális onkogenezis mechanizmusa. Példa és mechanizmus a tumorvírusok működésére

14.        virális onkogének és a gazdasejt kapcsolata: a retrovirális onkoproteinek és a celluláris proto-onkogének működése, csoportosításuk, a retrovírusok álatlános szerkezete (vad típus, „defektív virion”), a provírus és a sejt-transzformáció kiváltásának lehetőségei

15.        soklépcsős daganatkeletkezési mechanizmus-elmélet lényege, érvényesülése, támogató és ellentmondó adatok (Knudson, Vogelstein), daganatkeltő hatások: karcinogének, kémiai karcinogenezis, folyamatai, lépések, molekuláris háttér

16.        endokrin hatások, hormon és daganat, pl. szteroid-hormon válasz, környezeti xenobiotikus terhelés (ED) és daganatincidencia, expozíciós ablak, fontosabb veszélyforrások

17.        a daganatsejt MHC változásai, mechanizmus – ag prezentáció, AB termelés, celluláris immunválasz a daganatsejtre, MHC class I antigén prezentáció és immunválasz, tumor asszociált transzplantációs antigének és tumor-specifikus antigének, a gazdaszervezet válaszai

18.        a daganat és (mikro)környezete, sejtes és molekuláris faktorok, hatásuk a transzformált sejtekre

19.        környezeti vegyianyag terhelés (mutagén hatások és daganatincidencia), kromoszóma-rendellenességek, mechanizmusok, típusok és kfl. kórképek, a daganatok keletkezésének kromoszómális háttere, 'Mitelman-atlasz', munkahelyi rákkeltők vizsgálata