(Deák Veronika 'után')

 

 

APOPTÓZIS – programozott sejthalál

 

DNS-REPAIR – hibajavító mechanizmusok

 

TELOMER/TELOMERÁZ

 

...és a RÁK

 

 

a DNS gyakran sérül

 

 

 

 

 

 

 

a sejtosztódás és a sejpusztulás szabályozása fontos

ember: ~1015 sejtjéből naponta ~1011 elhal és új sejtekkel cserélődik le

(intenzív pl. csontvelőben, bélhámokban)

(sejtkeletkezési/elhalási egyensúly megbomlása: súlyos betegségek)

 

 

 

 

Nekrózis: sejt pusztulás pl. sérülést követően, a membrán károsodik,

       a citoplazma 'kiömlik' - immunválasz - kisebb nagyobb gyulladásos folyamat

 

APOPTÓZIS - programozott sejthalál

(görög: apopto szisz=falevelek hullása)

a sejt összehúzódik, a DNS fragmentálódik, a sejtmag felbomlik,

a citoszkeleton felbomlik - membránnak határolt fragmentumok - nincs gyulladásos folyamat,

a sejtfelszinen markerek jelennek meg, amelyek a sejt fagocitálását segítik

 

- meghatározott sejtek/sejtcsoportok meghatározott eltűnése térben/időben

 

- a jelenség az embriogenezis és metamorfózis része

 

(Caenorhabditis elegans fonálféreg – modellállat - az elhalási program genetikai alapjainak leírása)

 

 

 

A szervfejlődés és a programozott sejthalál genetikai szabályozásának leírása

 

 

 

 

 

az apoptózisnak fontos szerepe van a felnőtt emberi szervezetben is

 

Szövet 'remodeling' – a funkcióját vesztett/károsodott sejtek eltávolítása

 

 

 

 

A programozott sejthalál mechanizmusa és génjei/fehérjéi

az evolúció során konzerváltak

 

 

Az apoptózis fő „játékosai”

 

kaszpázok (caspases)

        - az apotózis végrehajtói

        - aktív helyükön ciszteint tartalmazó, aszparaginsav mellett

                hasító proteázok

        - kaszpáz kaszkád: pro-kaszpázok aktivációja más kaszpázok által

        - iniciátor és effektor kaszpázok

        - aktív enzim: dimer vagy tetramer

 

'Mindent vagy semmit' folyamat - végigmegy

 

halál szignál/receptor (TNF/TNFR)

p53 (apoptózis serkentés)

BAX (apoptózis serkentés)

Bcl-2 fehérjecsalád (apoptózis gátlás)

 

proapoptotikus (serkentő)  és     antiapoptotikus (gátló)

gének/fehérjék

        bax                                     bcl-2

        bad                                     bcl-x

        bcl-xs                                  mcl-1

        myc                                    bcl-w

        p53                                     (homo- és heterodimer formák)

        p73

 

virális gének EBV (Epstein-Barr vírus) BHRF-1, adenovírus E1B19K

 

 

 

 

 

 

 

A DNS-károsodásra adott sejtválasz kulcselemei

 

 

 

p53 aktiváció: a sejtciklus megállítása a G1/S-ben

 

Normál sejtben p53 instabil, alacsony koncentrációban van jelen mert az Mdm2 ubiquitinizálja

 

DNS károsodás hatására olyan protein kinázok aktiválódnak, (ATM: ataxia telangiectasia és ATR: ATM-related) amelyek p53-t foszforilálják,

ez csökkenti affinitását az Mdm2-höz, stabilizálódik,

 

az aktív p53 gének átírását aktiválja (sejtciklust felfüggesztő gének, repair gének, apoptózist indukáló gének, Mdm2, stb.)

 

 

 

 

A p53 szerepe a DNS károsodásra adott válaszban

 

 

A kaszpáz-aktiválás mechanizmusai:

 

 

Kaszpáz kaszkád – mindent vagy semmit

 

 

 

 

programozott sejthalál (apoptózis) és a daganatképződés

 

Ha a sejt nem képes az apoptózisra (köszönhetően mutációknak, vagy egyéb biológiai gátlásnak), akkor korlátlan szaporodásnak indulhat és tumort képezhet

A sejthalál fontos feladatot lát el a daganatképződés megakadályozásában

 

 

 

A daganatkialakulás kivédésének egyik módja a hibás sejtek eltávolítása: apoptózissal

 

A kemo- és a sugárterápiával a programozott sejthalál beindítását célozzák meg a sejten belüli apotótikus út aktiválásával, a p53-as útvonalon keresztül 

 

 

 

 

 

 

REPAIR – a DNS hibáit javító mechanizmusok

 

 

 

 

A DNS károsodások zöme javításra kerül

 

 

 

Mekkora probléma??

 

körülbelül 1,000,000,000,000,000,000 (1018) DNS sérülés minden felnőtt emberben naponta!

kb. 300.000.000.000 (3x1011) sejtünk van . . . (~3x106/nap/sejt)

 

A LEGTÖBB MUTÁCIÓ SPONTÁN,

DE KÉMIAI ANYAGOKKAL (mutagének) INDUKÁLNI IS LEHET MUTÁCIÓT –

nő a mutációs frekvencia

 

 

 

DNS Repair

 

Fő lépések:

        a hiba érzékelése/hibajelzés

        a javító mechanizmusok aktiválása

        a DNS re-szintézise (polimeráz)

        a DNS szálak folytonosságának kialakítása (ligáz)

 

 

A DNS hibákat érzékelő/jelző molekulák

 

 

 

különböző mechanizmusokkal javítja a hibákat a repair rendszer

 

 

a DNS hibajavítás és a daganatképződés kapcsolata

 

DNS repair gének:

 

-         mutációik a repairben részt vevő fehérjék funkciókiesését okozza

 

-         különböznek a tumor-szupresszor génektől:

 

tumor-szupresszor gén – direkt módon,

       befolyásolja a növekedést (sejtosztódást) és differenciációt

DNS repair gén – közvetett (indirekt) módon

 

A DNS repair gének inaktivációja más gének megemelkedett mutációs rátájához vezet

 

többek között: proto-onkogének, tumor-szupresszor gének – tumor progresszió

 

A normál repair mechanizmusok károsodása és egyúttal a sejt „kibújása” az apoptózis alól, elvezethet daganatsejt képződéséhez 

 

 

 

A DNS repair gének hibája

- a mutációk felhalmozódásához vezet és

- az egyes gének mutációi meghatározott daganat típusok kialakulásával kapcsolt

 

Absence of the DNA repair enzyme human 8-oxoguanine glycosylase is associated with an aggressive breast cancer phenotype

Loss of expression of DNA repair enzymes MGMT, hMLH1, and hMSH2 during tumor progression in gastric cancer

Methylation of the hMLH1 Promoter Correlates with Lack of Expression of hMLH1 in Sporadic Colon Tumors and Mismatch Repair-defective Human Tumor Cell Lines

 

repair vonatkozású betegségek

ATM (="ataxia telangiectasia mutated")

        - kettős DNS-törés érzékelése/jelzése

        - ezáltal a sejtciklus leállítása (p53-on keresztül)

        - normális telomerhossz fenntartása

Cockayne syndrome (Edward Alfred Cockayne brit orvos után)

Trichothiodystrophy (kénhiányos haj, hámlás-zavar)

Nijmegen Breakage Syndrome (NBS1 gén hibája, HomologousRecombination és End Joining Repair)

Werner syndrome – Progéria (WRN gén – helikáz mutációja, telomervesztés is gyorsabb)

Hereditary non polyposis colon cancer (HNPCC)

Xeroderma pigmentosum (XP) (Nucleotide excíziós repair, több fehérje)

Bloom’s syndrome

Fanconi Anaemia (Fanc... min. 13 gén valamelyikének hibája)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telomerek és a daganatkeletkezés

 

a daganatsejtek korlátlan számú osztódásra képesek

vs.

egy normális sejt 60-70 osztódásra képes (Hayflick limit)

(minden kromoszóma végéről minden osztódás során

egy szakasz 'elvész') 

 

a genetikailag nem stabil sejt normális esetben elpusztul

 

a daganatsejtek nem pusztulnak el, tovább osztódnak és egyre több hibát halmoznak fel - képesek halhatatlanná tenni magukat

 

pl. a HeLa sejtvonal (Henrietta Lacks, 1951-ben izolálták)

 

 

 

 

 

A kromoszómák végeit a telomerek védik, aminek fenntartását a telomeráz enzim végzi

 

A telomer sapkaként védi a kromoszómák végeit

 

Görög: telos (vég) + meros (rész)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A telomer szintézisét a TELOMERÁZ enzim végzi

 

 

A szeneszcencia és apoptózis védelmi szerepet tölt be a daganatképződés szempontjából

 

 

 

 

 

A telomeráz aktivitás a daganatsejtekben fenntartja a telomerek hosszát, így az nem szab gátat a határtalan sejtosztódásnak 

 

 

 

 

 

Telomerek és dagatkialakulás

 

 

 

A telomereknek fontos szerepük van a rák, az öregedés és néhány örökletes betegség kialakulásában

 

Daganatterápia telomeráz-gátlással?

 

szelektív, mert a normális szövetekben telomeráz-aktivitás alig van

de!

hatásuk az őssejtekre (?!)

 

ALT-mechanizmus – „áttérve” erre a daganatsejtek rezisztensekké válhatnak

monoterápiában nem használható