kromatin struktúra: nukleoszóma

                 8 hiszton molekula (H2A, H2B, H3 and H4)

                 146 bp DNS

 

 

szerkezetváltozás  – ’remodeling’

(pl. osztódásnál relaxált v. kondenzált, génátírásnál)

        ATP függő

        SWI–SNF és NURF complexek

SWI/SNF family of complexes utilizes the energy of ATP hydrolysis to remodel chromatin structures. The nucleosome remodeling factor (NURF) is one of several ISWI-containing protein complexes that catalyze ATP-dependent nucleosome sliding and facilitate transcription of chromatin in vitro. NURF is required for transcription activation in vivo.

hiszton módosító fehérjék

foszforiláció, poli-ADP-riboziláció, metiláció, acetiláció, ubiquitináció

 

 

 

nukleoszóma szerkezet-változtatások – génexpresszió

 

(hisztonok és transzkripciós faktorok ’harca’)

 

 

 

 

 

Hogyan változtatják a génexpressziót a hisztonok poszt-transzlációs módosításai?

Lys – módosítása (ac) HAT(1-8) – hiszton acetil-transzferázok

Histone acetylation involves the transfer of an acetyl group from acetyl Co-A to the rounded small epsilon, Greek-amino group of lysine side chains within the substrate, Acetylation of target substrates regulates protein function. In the case of transcription factors, acetylation may alter DNA binding, protein–protein interaction or subcellular localization. Acetylation plays a key role in coordinating sequential post-translational modifications of substrates by phosphorylation, methylation and other modifications such as ubiquitination. The removal of the acetyl groups from lysine residues from these substrates is conducted by histone deacetylases (HDACs 1–8). Distinct signal transduction processes regulate the abundance, subcellular distribution and activity of HDACs. Ref: Acetylation in hormone signaling and the cell cycle. Maofu Fu, Chenguang Wang, Jian Wang, Brian T. Zafonte, Michael P. Lisanti and Richard G. Pestell, Cytokine & Growth Factor Reviews, Vol.13 (3), June 2002, pp259-276

 

H3 N-terminális foszforilálása – fellazítja a hiszton-DNS kötést, jobban hozzáférnek a transzkripciós faktorok a DNS-hez

a módosítások felismerőhelyeket hozhatnak létre: TAFII250-nek intrinsic HAT aktivitása van, ac-Lys-hez kötődik

Activation of RNA-polymerase-II-dependent transcription involves conversion of signals provided by gene-specific activator proteins into the synthesis of messenger RNA. This conversion requires dynamic structural changes in chromatin and assembly of general transcription factors (GTFs) and RNA polymerase II at core promoter sequence elements surrounding the transcription start site of genes. One hallmark of transcriptional activation is the interaction of DNA-bound activators with coactivators such as the TATA-box binding protein (TBP)-associated factors (TAF(II)s) within the GTF TFIID.

acetiláció megnöveli a hiszton-karok  small alpha, Greek-helix tartalmát

traszkripció-aktivátorok HAT-okat ’toboroznak’ a promóterekhez a szerkezetváltozát követően

 

 

EREDMÉNY:

az acetiláció-függő módosítások destabilizálják a promóter régiók nukleoszóma szerkezetét, elősegítik a transzkripciós faktorok DNS-felismerését/kötését