mikrokorny

A daganat és környezete

 

 

 

"párbeszéd" a különböző sejtek között

 

tumorsejtek - stroma - fibroblasztok - ECM - immunsejtek

 

szignálmolekulák

 

a daganat progressziójához kell:

   mozgás-képesség

   a mátrix lebontásának képessége

   túlélés a vérben

   új szöveti környezetben való megtapadás, osztódás

   külső szignálok a transzkripciós faktorok bekapcsolásához

 

 

 

 

 

 

 

vizes pórus: a két sejt között 6-6 connexin alakítja ki: CONNEXON

 

 

 

 

 

 

 

GapJunction-deficiens sejteknél                                           karotinoidok segítik a GapJunction

csökkent sejt-sejt kommunikáció követ-                           kialakulását, javul a sejt-sejt kommunikáció

keztében független proliferáció zajlik                                            növekedés-gátlás alakul ki

 

connexin: feltételezett tumor szuppresszor

 

 

 

sejt-mátrix kapcsolat

 

szereplők:    ECM –         extracelluláris mátrix (inszolubilis)

                    stroma –      fibroblasztok, zsírsejtek (adipocyták),

keringési elemek, rezidens immunsejtek

                              konvencionális extracelluláris környezet (citokinek, növekedési faktorok)

 

a mikrokörnyezet megváltoztatása

kóros sejtosztódáshoz,

adhézió változáshoz,

megváltozott sejtfunkcióhoz és migrációhoz vezethet

 

A sejt „döntési” folyamatában EXTRACELLULÁRIS szignálok vesznek részt,

ebben a mikrokörnyezetnek jelentős szerepe van

(pl. ld. előbb: sejt-sejt, ill. ld. korábban: mitogén szignálkaszkád):

 

 

epitheliális sejtek: polarizáltak, bazális membrán

daganatokban (carcinoma) elvesztik struktúrájukat a szövetek

 

 

a mikrokörnyezet szempontjából:  b1 integrin, TGF-b1

 

integrinek: transzmebrán receptorok, ECM kommunikáció, kitapadás

                    heterodimer komplexek,

szerep még: növekedés, fejlődés, differenciáció, apoptózis, adhézió, migráció, morfológia

további funkciók, pl.:

TGF-b-kötés:

                              szabályozó növekedési faktor, sejt-specifikus hatás

                              adhézió, migráció, differenciáció, proliferáció

                              ECM elemek szintézis emelése, degradáció csökkentése

                              integrin expresszió növelése

                              a keringésben állandóan LTGF-b formában (látens, inaktív)

                                       epidermális sejtek proliferációs inhibítora

                                       daganatsejtek: defektív TGF-b receptor és szignálút

                                       aktív TGF-b-t termelnek

 

                    a sejt viselkedésének meghatározása – szerep a transzformációban

         

 

 

hematopoetikus progenitorok normális proliferációját részben a b1-integrinek szabályozzák

a csontvelő mikrokörnyezetéhez történő csatlakoztatással.

 

 

CML-ben a transzformált sejtek nem tapadnak jól a stromához.

 

 

interferon-a (IFN-a) kezelés hatására a sejtek kitapadnak a csontvelői mikrokörnyezetet jelentő stromához

integrin szintézis megnövekedéssel. anti-integrin antitestek meggátolják a kitapadást

 

Pl.  premalignus humán emlő epithel sejtek (S1) 3D mátrixon növesztése: acinus-szerű képletek

        transzformált sejtek – (T4-2) szabálytalan növekedés

 

           b1-integrin kezelés:

 

 

szekretált anyagok

 

 

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1186%2F1478-811X-9-18/MediaObjects/12964_2011_Article_232_Fig1_HTML.jpg

cancer associated fibroblasts (CAF)

tumor associated macrophages (TAM)

mesenchimal stem cells (MSC)

extacellular matrix (ECM)

embryonic stem (ES) cells

epithelial–mesenchymal transition (EMT)

 

Osteopontin

Galectin-3

Transforming growth factor-β (TGF-β)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sejtes tényezők

 

 

nyirokrendszer endothelialis sejtek

T-lymphocyták

B-lymphocyták

myeloid sejtek

        (TAM - macrophagok, szuppreszor sejtek)

NK, NKT sejtek       

fibroblasztok

kapilláris endothelialis sejtek

mesenchimális őssejtek

adipocyták

stb.