RNS szintű szabályozás

 

 

DNS - kb 1,5-2% kód  - de sokkal több íródik át (75%): nem-kódoló RNS-ek

 

>1400 ismert mikro-RNS (miRNS)

 

fejlődés, differenciáció, növekedés-szabályozás, betegségek (pl. daganatok:

sejtciklus szabályozás, DNS sérülésre adott válasz)

 

 

 

 

PKR (protein kinase, dsRNA activated)

mikroRNS (miRNA)

szabályozó szerep

 

 

transzkripciót követő "csendesítés"

(posttranscriptional gene silencing)

 

dicer - dsRNS-t aprítja 20-23 nt darabokra

RISC RNA-induced silencing complex

ribonucleo-protein

dsRNS szeparált szálai (miRNA, siRNA [small interfering])

 

miRNA deregulation in cancer

Martin D. Jansson, Anders H. Lund: MicroRNA and cancer. Molecular Oncology. 6, 590–610, 2012

RBP: RNA binding protein, ceRNA: competing endogenous RNA

 

a p53 szerepe

 

 

 

 

 

 

 

Marcos Malumbres: miRNAs and cancer: An epigenetics view

Molecular Aspects of Medicine 34 (2013) 863–874

 

 

 

 

 

az 'epigenetikai' eltérések transzkripciós és poszt-transzkripciós szinteken érvényesülnek

 

hibás szabályozású gének - szabályozó fehérjék és miRNS-ek

 

kromatin - nukleoszóma szinten

 

miRNS lehet diagnosztikai vagy terápiás eszköz (szupprsszor funkciók visszaállítása)