A szervezetbe/sejtbe kerülő anyagok

DNS szerkezeti v. működési változásokat indukálhatnak

 

Genetikai háttér

a DNS, megváltozási mechanizmusok

(mutációk, deléciók, kromoszóma szintű hibák, az expresszió szabályozási elemeinek megváltozása).

 

Epigenetikai háttér

imprintingDNS metiláció-demetiláció, kromatin-szerkezet  változások,

hiszton metiláció – demetiláció,

acetiláció - dezacetiláció, transzkripció-szabályozás.

 

Az “osztódási homeosztázis” felborulása, malignus transzformáció hátterében meghúzódó sejtosztódás-szabályozási zavarok főbb típusai: szuppresszor gén inaktiválási mechanizmusok, a sejtciklus-szabályozás egyensúlyának megbomlása.

 

 

Daganatkeletkezés környezeti  tényezői: a mutagenezis háttere.

 

 

 

 

A daganatkialakulás

 

soklépcsős mechanizmusainak modelljei, ezek érvényessége, szövet-típus specificitása

 

 

immunredszer kölcsönhatás 

 

daganat és a mikrokörnyezet

 

 

 

Diagnosztikai  lehetőségek, korai kimutatás, a molekuláris változások korszerű analízisének jelenlegi és jövőbeni lehetőségei

 

A daganatos betegségek gyógyításának és gyógyíthatóságának alapkérdései, elméleti és gyakorlati lehetőségei, a jelen és a jövő terápiás arzenálja.

 

 

 

 

A Humán Genom Térképezési-szekvenálási Program (HGP): projektek, eredmények, a program jelenlegi állása és jelentősége. A genetikai háttér informatikai szervezete: a HUGO, a DOE és az NIH. Elérési, adatfelhasználási lehetőségek.