A pontmutációk fajtái:

 

báziscsere

tranzíció (Pu/Pu, Py/Py)

transzverzió (Pu/Py, Py/Pu)

deléció, inzerció

A pontmutációk eredménye:

 

  - csendes („degenerált kód” – redundancia)

  - aminosav változás

(oldallánc-típus – másodlagos fehérjeszerkezet - funkció)

        helytől függő hatás

(intergén régió / intron / exon / szabályozó szekvencia)

leolvasási keretelmozdulás („frame-shift”)

                   a protein termék megváltozása:

biológiai aktivitás változás – fenotípus változás