a tumorbiológia

 

 

What is Cancer?

 

 

 

 

 

 

Tumor = duzzanat (daganat)

 

 

benignus (“jóindulatú”) daganatok           malignus (“rosszindulatú”) daganatok

 

 

köznapi értelemben:  rák (neoplasma, blastoma, malignus növekedés)

 

rokon betegségek elnevezése

 

normális, állandósult szövetek "matematikája" (növekedési egyensúly)

 

 

 

sejtszám növekedés

             ----------------------------    =  1

sejt-vesztés

 

 

 

 

daganatok:   + / -   >   1

 

[szövetpusztulás:   - / +   <   1]

 

minden daganattípus esetén egy szöveti sejt folyamatos osztódása és terjedése

 

 

genetikai (génszabályozási) hibán alapuló  sejtfelhalmozódás

 

 . . . tumorsejtből  tumorsejt  lesz . . .

 

a genetikai hibát a sejtosztódás szabályozási rendszerének valamely eleme szenvedi el

 

 

hagyományos osztályozás: morfológiai megjelenés alapján

 

NCI (National Cancer Institute) besorolása

 

a daganat eredete alapján:

 

 

karcinóma

 

 

szarkóma

 

leukémia

 

neuronális

 

 

metasztatikus

 

egyéb

 

 

azonos (hasonló) megjelenésű tumorok gyakran

más klinikai tünetekkel társulnak és

másképpen viselkednek a (kemo)terápiás beavatkozás során

 

 

osztályozás: a daganatsejtek molekuláris működése alapján

daganattípus,

"egyéni" terápia,

kifejleszthetők kevéssé toxikus kemoterápiás szerek

 

"… mivel a tumorok majdnem korlátlan variációban fejlődnek,

egy komplett daganatlista sokoldalas lenne.

Bármely rövidebb rövidebb lista nemcsak, hogy

hiányos, de valószínűleg zavart okozó lenne"

(Diamandopoulos GT, Meissner WA: Neoplasia.

In In Anderson's Pathology. Edited by Kissane JM. St. Louis:

Mosby; 1985:518-520.)

 

WHO osztályozás: a daganat helye szerint - de: különböző sejttípusok építik fel a szöveteket…

 

 

pl: (ne tanuld meg!!)

embryonic

primitive

    primitive_differentiating

       totipotent_or_multipotent_differentiating

       limited_differentiating

    germ cell

    primitive_non_differentiating

non_primitive

       endoderm_or_ectoderm

          endoderm_or_ectoderm_surface

          endoderm_or_ectoderm_endocrine

          endoderm_or_ectoderm_parenchymal

          odontogenic_epithelium

       mesoderm

          mesenchyme

             connective_tissue

                 muscle

                 fibrous_tissue

                 vascular

                 adipose_tissue

                 bone_cartilage

             heme_lymphoid

          non_mesenchymal_mesoderm

             coelomic

                coelomic_ductal

                coelomic_cavities

                coelomic_gonadal

             sub_coelomic

                sub_coelomic_gonadal

                sub_coelomic_endocrine

                sub_coelomic_ nephric

        neuroectoderm_neural_plate

          neural_tube

             neural_tube_parenchyma

             neural_tube_lining

          neural_crest

             peripheral_nervous_system

             neural_crest_endocrine

             neural_crest_melanocytic

 

standard nomenklatura alapján szöveti expressziós mikro-chip technika – genomikai alapon

segít a terápia tervezésében

 

 

daganatok keletkezési sajátságai

 

sporadikus

 

random DNS vizsgálatok

familiáris

 

konzekvens DNS eltérés vizsg.

 

 

 

 

 

daganatgyakoriság

területi eltérések a daganatfajták között

 

Population-Based Studies

 

 

 

 

Oka?

 

 

 

Heredity? Behaviors? Other Factors?

 

 

 

 

daganatok klonalitása

 

 

 

 

 

transzformáció

 

 

- sporadikus esetben leggyakrabban monoklonális eredet

(pl. neuroblastoma, primer hepatocelluláris carcinoma, veserák, stb)

 

        - familiáris génhiba – poliklonális eredetű daganatok

(pl. Li-Fraumeni, Wilms’, stb)

 

 

daganatképződés

 

az osztódás-szabályozás helytelen (hibás) működése

(… a nem osztódó tumorsejtből nem lesz daganat! …)

 

immortalizáció

 

általában transzkripciós faktorok (génexpressziós változások),

transzkripció-eltérések szerepelnek

 

genom instabilitás – hibák kumulálódnak

 

több lépésben alakul ki a tumor

 

 

 

a transzformáció lépései

 

Loss of Normal Growth Control

 

 

 

 

 

a daganat

 

nem követi a normális sejtek/szövetek növekedési sajátságait,

 

kialakulás: (malignus) transzformáció

 

 

 

megváltozott funkciójú, morfológiájú sejtek együttese:

fenotípus változás (mindig)

 

Microscopic Appearance of Cancer Cells

 

 

 

a genotípus és fenotípus összefüggése

 

a fenotípus kialakításáért a fehérjék felelősek

(F. Engels [1865!]: “az élet a fehérjetestek létezési módja”)

 

GÉN : az a DNS szakasz, amely meghatározza egy polipeptilánc szintézisét

 

Genom:    fogalom,  genetikai és fizikai definíció

 

GENOTÍPUS        FENOTÍPUS

 

minden tulajdonság,

ami megjelenhet

az élet során

 

-

ami ténylegesen

megjelenik egy

élőlényben

 

 

 

 

 

malignus transzformáció: “iniciáció – progresszió – tumor”,   proliferáció (sejtosztódás)

(fenotípusok)

 

idő . . . mindig fontos

pl. tüdőrák és dohányzás

 

Lag Time

 

52% dohányos, 48% nem dohányzott soha

más hatás (is)?

 

a daganatkialakulás hátterében:

genetikai hiba

-         mutáció

-         deléció

-         amplifikáció

-         kromoszóma transzlokáció, átrendeződés

 

’epigenetikai’ hiba

-         DNS metiláció – kromatin szerkezet változás - megváltozó génexpresszió – miRNS változások

-         imprinting megváltozása

 

virális ok

-         virális DNS integráció

-         provírus LTR hatás

-         virális transzformáló protein megjelenése

-         módosult génszakasz visszakerülése retrovírussal