3ea-tb

A sejtosztódás egyensúlya transzformált sejtben megváltozik

 

 

 

proto-onkogén aktiváció mechanizmusok

 

 

DNS amplifikáció

 

aktiváló mutáció

 

promóter-inzerció