kemkarc-multistep-diag-therapy

 

daganatkeletkezés

 

a genotoxicitás fogalma

 

a genetikai állományra (DNS) ható (genotoxikus) (késői) toxikus hatások

 

a hatás

 

             többnyire daganatkeltő (karcinogén)

 

 

leggyakoribb alapja: a mutáció

 

a DNS szerkezetében létrejövő eltérések

 

 

mutagén: mutációt indukáló anyag

 

pontmutációk eredménye:

 

    - helytől függő hatás: (intergén régió / intron / exon / szabályozó szekvencia)

 

 

    - csendes („degenerált kód” – redundancia) - polimorfizmus

nincs élettani hatás

 

    - aminosav változás (oldallánc-típus – másodlagos fehérjeszerkezet - funkció)

 

- leolvasási keretelmozdulás („frame-shift”)

     a protein termék megváltozása, biológiai aktivitás változás

 

= fenotípus változás

 

 

 

karcinogén: daganatot indukáló anyag

 

humán esetben - nincs kísérlet… -

a karcinogének az exponált populációban szignifikánsan emelik adott daganatok gyakoriságát

 

a karcinogén

1. megváltoztatja a DNS-t

 

Mutagén (genotoxikus) daganatkeltő hatások:

     a genetikai állományban továbbörökíthető, a DNS információtartalmát érintő elváltozásokat, mutációkat okoznak

 

o      megvalósulás szintje: a sejtciklusban

o      funkció-aktiválás: proto-onkogének

o      funkció-kiesés: szuppresszor gének

o      helytelen osztódás-szabályozás

 

 

a karcinogén

2. nem változtatja meg a DNS-t

 

Nem mutagén (epigenetikus) daganatkeltő hatások:

       modifikációk (azaz pl. a fehérjék térszerkezetének megváltoztatása) v. fehérjék expresszióváltozása (DNS másodlagos módosítása) útján hatnak 

 

        mindennapi példák:

(Cigaretta)füst

Sugárzások

Vegyi anyagok

Drogok

 

 

1.  mutagén karcinogének:

 

        (megváltoztatják a genotípust)

 

·  típusos mutagén karcinogének az iniciátorok

 

·  hatásuk sztochasztikus, küszöbdózisuk nincs (!!)

 

·  a mutagén karcinogének MINDIG géntoxikusak

 

 

 

 

2. epigenetikus karcinogének:

 

           megváltoztatják a fenotípust