a mitotikus szignálátadási rendszer

 

 

 

 

 

Szövegdoboz: rasSzövegdoboz: TFSzövegdoboz: rtkSzövegdoboz: erksignalling

 

rtk  ras  erk  TF

 

proto-onkogének

(számuk ma 100 körül)

(a sejt normális génjei, a sejtoszódás megindításában van szerepük)

 

proto-onkogének funkciója: többnyire a mitotikus szignál-lánc (jelátviteli mechanizmusok) elemei

Példák

név

funkció

krom.

termék

c-sis

növ. faktor

22

PDGF B lánc

c-int-1

növ. faktor

11

FGF

c-erb-B

EGF receptor

17

Tyr receptor kináz

c-Ha-ras

G protein

11

GTP-áz

c-Ki-ras

G protein

12

GTP-áz

c-src

szignál átvitel

20

membr.kötött, ras rendsz.

c-abl

szignál átvitel

9

Tyr-kináz

c-raf

szignál átvitel

3

Ser-Thr kináz

c-neu/c-erbB2

 

17

Tyr receptor kináz

c-myc

nukleáris fakt.

8

AP-1 transzkr.fakt.

c-fos

nukleáris fakt.

14

transzkr.fakt.

c-myb

nukleáris fakt.

6

transzkr.fakt.

h-mdm2

prot.interakció

12

p53 kötés

              

 

 

 

a proto-onkogén-termékek funkció szerinti csoportosításai

 

növekedési faktorok (growth factors)

       pl. sis (PDGF-B) int-1 (FGF)

növekedési faktor receptorok 

pl. erbB (EGF-R), erbB-2(neu) (PDGF-R), fms (CSF-R), ros (ins.-R)

protein kinázok (ser/thr, tyr)

       pl. src, abl, yes, fps/fes, ros, kit, mil, mos, raf, pks

G-proteinek (GTPase)

       pl. ras-family (H, N, K, R, RalA, -B)

regulátor protein - inaktivátor

       pl. h-MDM2

nukleáris proteinek (transzkripciós faktor/regulátor)

       pl. fos, myc, myb, ski, ets

 

 

 

onkogének

(a sejtet transzfomálják, megváltozott szerkezetű v. működésű proto-onkogének)

 

genetikailag domináns megjelenés,

a proto-onkogén mutációja

- fehérje túltermelést,

- 'hiperaktivitást' vagy

- szabályozási zavart okoz

activation

példák:

 

géntermék hiperaktivitás, szabályozás elvesztése, pl. Ph+ CML-ben

Ph transzlokáció (t9:22)

hiperaktív fúziós kináz

 

 

 

 

 

 

 

 

EGFR (Y-kináz) mutáció: kiesik az extracelluláris domain

 

 

                                          ras:G-protein (GTP-GDP)

 

 

 

 

Ha-ras kodon 12-13 – GTP-áz aktivitás

 

pontmutáció – hasítás nem megy: állandó aktiváció

 

Ha-ras kodon 59-61 – farneziláció

 

pontmutáció - farneziláció hiánya:

nem tud a sejtmembránhoz kötődni –

                              másik kompartmensben is működik, nincs szabályozása

 

Leírás: The image “file:///C:/Documents%20and%20Settings/Benjamin/Desktop/Course%20Material/BIOL%203451/From%20Publisher/Chapter_18/Present/Figures/18_12.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

 . . – pontmutáció - . .

colorectális karcinoma (vastagbél- végbélrák),

gyomorrák, (veserák, tüdőrák)

 

 

AKTIVÁLÁS EREDMÉNYE: folyamatos osztódási szignál

 

A proto-onkogén aktiváció mechanizmusai

(domináns genetikai megjelenés)

(amplifikációk, transzlokációk, virális promóter-inzerció, szabályozó régió mutációja)

 

 

DNS változások

       kromoszóma transzlokációk, átrendeződések

       amplifikácó (pl. "double minutes")

       mutációk (pont, bázis-csere, deléciók)

       onkovírus - integráció (virális promoterek)

RNS változások

       kópiaszám növekedés  (promoter/enhancer)

       megváltozó mRNS stabilitás

       abnormális feldolgozás (processing) / fúziós termék

Protein változások

       túl sok / túl kevés (aktív)

       megváltozott struktúra / funkció / stabilitás