cell-cyc-10

 

 

a sejtosztódás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


osztódás

 

Mitosis

centrosome - purple

microtubules - green

chromosome – blue

intermediate filaments - red

60xobj, 1250x

 

11_14

 

 

 

 

sejtciklus

az a modell, amely a sejt teljes életciklusát leírja,
egy sejtosztódás befejezésétől a következő sejtosztódás befejezéséig

Howard és Pelc, 1954, Mitchison, 1972, Paul, 1982, Zetterberg 1986, Pardee, 1994

Sciklu

sejtciklus-kisG0

 

 

a szervezet sejtjeinek csak kis hányada osztódik folyamatosan,

nagyobb hányada „nyugalmi” állapotban van

 

sejtciklus-nagyG0

 

A sejtciklus fázisai, azok időzítése gerinces (humán) sejtekben:

fix: S és M

változó: G1 és G2

M:    mitózis, a sejt két leánysejtet képez osztódással. Időtartama 40-50 min

G1:    4 - 6 h  a sejtosztódást követő, a DNS szintézist megelőző „nyugalmi” periódus
 („gap-1”)

G0: 0 h - akár több évtized. A sejt diffrenciált működéseit végzi, a „terminális” differenciáció kiinduló „helye”

S:    7,5 - 8 h DNS szintézis fázis (DNS duplikáció, replikáció)

G2:   ~2 h a DNS szintézist követő, a mitózist megelőző „nyugalmi” periódus
 („gap-2”)

http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm

 

a sejtosztódás frekvenciája eltérő különböző sejttípusokban

      embrionális

§  sejtciklus < 20 perc (!!! bakterialis tempó)

hámszövetek

§  gyakori osztódás

§  12-24 h ciklusidő

májsejtek

§  megmarad az osztódási képességük de nem használják

§  évente - kétévente osztódnak

érett ideg- és izomsejtek

§  nem osztódnak a maturáció elérése után

§  permanensen G0-ban

 

  a sejtciklusban két irreverzibilis pont van:

a DNS replikációja

a testvérkromatidák szétválása

 

 

 

 

 

 

§  ellenőrzési pontok (checkpoints)

   valamely folyamat 'felülbírálatra' és - esetlegesen -

          megállításra kerül

 

- a sejtciklust STOP & GO (kémiai) jelzések

  (szignálok) szabályozzák a kritikus pontokon

- szignálok jelzik, hogy kulcsfontosságú

   sejtfolyamatok helyesen (hibátlanul) mentek‑e

   végbe

 

 

3 fő checkpoint:

- G1/S

§  megkezdődhet-e a DNS szintézis?

- G2/M

§  rendben befejeződött-e a DNS szintézis?

§  a sejt elkötelezetté válik a mitózisra

- M - orsófonal checkpoint

§  minden kromoszóma illeszkedett-e az orsófonalakhoz?

§  helyesen szeparálódhatnak-e a sister kromatidák?

 

G1/S checkpoint a legkritikusabb

elsődleges döntési pont (osztódás vagy nyugalom)

§  restrikciós pont” - "R"

ha a sejt “GO” szignált kap, osztódik

§  belső szignálok: sejt növekedése (méret), 'hadtáp' (pool-ok)

§  külső szignálok: “growth factors”

ha a sejt NEM kap szignált, kilép a sejtciklusból és G0-ba 'vált': nem-osztódik ('munka-fázis')

 

G0 fázis

nincs osztódás, differenciált állapot

a legtöbb humán sejt G0-ban van

 

sejthalálapoptózis - nekrózis

 

növekedési egyensúly (!!)

 szöveti növeledés = sejtosztódás/pusztulás

történelmi háttér

élesztők

 

kiváló modellrendszer

 

s%20pombe%20picture

biofuel_cells_bacteria14

Saccharomyces cerevisiae

(„fission yeast”)

Schizosaccharomyces pombe („budding yeast”)

A photomicrograph shows two groups of yeast cells. The cells are fluorescently-stained and appear blue against a black background. Bright fluorescent circles inside the cells represent nuclear DNA. A scale bar at the bottom of the micrograph represents ten micrometers. A group of five oblong cells at left, each approximately five micrometers long, are fission yeast cells. A group of eight circular cells at right, approximately two to five micrometers in diameter, are budding yeast cells. Two of the eight cells are in the process of budding; they look like two circles attached to one another at one end. The point of attachment is a thin, indented region, as the cells are pinching apart.

 

sejtciklus idő: 2-3 h

 

Nobel-2001

 

 

 

cdc2-cyc-MPF

 

élesztőknél figyelték meg a sejtciklus során ciklikusan megjelenő fehérjéket,

ciklineknek (cyclin) nevezték őket

 

 

Cycl

 

cyc-cdk-kinase

 

 

megfelelő kísérleti körülmények beállításával (elsősorban sejtciklus-mutáns törzsek elemzése során) elérhető, hogy G1 vagy G2 fázisban megállítsák az élesztősejtek osztódását (sejtciklusát). Ekkor specifikus sejtciklust gátló  fehérjék megjelenése észlelhető (felső diagramm), melyek funkciója a sejtciklus megállítása – a sejtciklust addig nem folytatja a sejt, amíg a megfelelő körülményeket vissza nem állítják – a megállási pontokat „checkpoint”-nak, „ellenőrző pontnak” nevezték el

(a p53 és p21 emlős sejtekben működik…)

 

ciklinek – generális eukariota rendszer

 

ciklinek aktivitása a sejtciklus során

 

 

fázis

 

 

élesztő

 

emlős

 

G1

 

 

cdc28 - Cln3

    (Cln1+2 akkumuláció)

cdc28 protein kináz - Far1 > inakt.

 

 

cdk4 - cyclinD - (PCNA/Rb)

cdk2 - cyclinE, - p53 (p21i) TGFb, p27i, p15/16/19i

 

S

 

 

cdc28 - clB5-clB6 (G2)

 

 

cdk2 - cyclinA

 

G2 - M

 

 

cdc28 - clB1-clB2 (M)

RAD9 kikapcsolja a cdc28-t

 

 

cdc2 - cyclinB, cdc2 - cyclinA

               ?

cdc2 = cdk1

 

 

 

Cdkreg1

 

 

 

a sejtciklus szabályozása

 

norm-prol-ctr

 

 

dontes-szab

 

osztódás – osztódási nyugalom: fenotípus

a fenotípust fehérjék alakítják ki/határozzák meg

szabályozás: fehérjék szintézise/degradációja

fehérjeszintézis: transzkripció a génről

- transzkripciós faktor aktiválás

- szabályozó fehérje aktiválás

 

gyors változás (néhány perc)

 

 

tumorokban változás:

norm-tum-prol-ctr

 

'normális' sejtosztódás

 

a DNS replikációja hibátlan

 

 

szignálok (kémiai) indítják és állítják meg a sejtciklust

 

a sejtek kommunikálnak egymással - nincs 'túlnövekedés'

daganatsejt osztódás

 

a DNS hibásan replikálódik (mutációk)

 

a sejtciklust szabályozó (kémiai) szignálok nem érvényesülnek

 

a sejtek nem kommunikálnak egymással - daganatkeletkezés

 

 

 

daganatsejt kialakulás, transzformáció feltételei

(~6 mutáció)

 

      korlátlan növekedési képesség

§  a növekedés-serkentő gének 'bekapcsolása'

      ellenőrzési pontok (checkpoints) átlépése

§  szuppresszor gének kikapcsolás (p53, RB)

      apoptózis kikapcsolása

§  a rendszer 'bénítása', gének leállítása

      immortalitás = korlátlan osztódás-szám

§  bekapcsolva a kromoszóma-karbantartó rendszer, telomeráz

      vascularisation - érnövekedés

§  endotel növekedési gének bekapcsolása

      mátrix-függőség és sűrűség-korlát megszűntetése 

§  'érintkezési gének' kikapcsolása

 

 

 

„poztív” szabályozás – osztódás serkentése

 

„negatív” szabályozás – osztódás gátlása