TUMORBIOLÓGIA   

Molekuláris megközelítések; a szabályozás megváltozása a daganatkeletkezés hátterében

genetikai háttérDNS változások mutációk, deléciók, transzlokációk

epigenetikai háttér - eltérő metilációs mintázat (‘pattern’), kromatin, miRNS

virális onkogenezis

a daganatkeletkezés környezeti feltételei, indukált mutációk

diagnosztikus és terápiás lehetőségek a jelenben és a jövőben

előadások: 2019 február 11 – 2018 május 6, hétfőnként

16:00-18:00-ig

a NET 21. em. 'Johan Béla' előadótermében

(esetenként a NET 13. emeleti konferenciatermében)

 

1.

febr. 11.

 

A tumorbiológia. Daganatok keletkezése - a transzformáció. Fontosabb definíciók, osztályozások, daganattípusok. Családi halmozódást mutató daganatok. Genotípus – fenotípus, a gén és működése.  

 

2.

febr. 18.

 

A proliferáció szabályozási modellje: a sejtciklus.  A sejtciklus szabályozása normális (szöveti) sejtekben - transzkripciós szabályozás

Növekedési faktorok, szignálátadás  -  szuppresszor mechanizmusok

A proto-onkogének és a szuppresszorok egyensúlya: a sejt információ­közvetítő rendszereinek szerepe a sejt normális osztódás-szabályozásában, mitotikus homeosztázis.

 

3.

febr. 25.

Onkogének - daganatsejtekben: az “osztódási homeosztázis” felborulása, malignus transzformáció hátterében meghúzódó sejtosztódás-szabályozási zavarok főbb típusai: proto-onkogén aktiválási mechanizmusok, a mitotikus szignál-transzdukciós lánc működési hibái, transzkripciós aktiválás

Inaktivált szuppresszor gének: a szuppresszor mechnizmusok sérülése, inaktiválás, “recesszív onkogének” Genetikai háttér: a DNS, megváltozási mechanizmusok (mutációk, deléciók, kromoszóma szintű hibák, az expresszió szabályozási elemeinek megváltozása). sejtosztódás-szabályozási zavarok főbb típusai: szuppresszor gén inaktiválási mechanizmusok, a sejtciklus szabályozási egyensúlyának megbomlása.

 

4.

márc. 4.

Epigenetikai háttér: imprintingDNS metiláció-demetiláció, kromatin-szerkezet változások, hiszton metiláció – demetiláció, acetiláció - dezacetiláció, transzkripció-szabályozás, kis szabályozó RNS-ek szerepe a daganatokban

 

5.

márc. 11.

 

Virális dagantkeletkezési mechanizmusok: “tumor-vírusok”, a vírus “túlélési stratégiája”. DNS tumorvírusok: transzformáló proteinek, kapcsolatuk az osztódási egyensúlyt biztosító rendszer elemeivel. RNS tumorvírusok, retrovírusok: életciklus, a sejt szabályozási rendszereinek megzavarása, provírus integráció során létrejövő szabályozási hibák, a retrovirális transzformáló gének eredete. Humán és állati tumorvírusok, a proto-onkogének ‘körforgása’.

 

6.

márc. 18.

(Dr. Major Jenő)

Molekuláris citogenetika: kromoszóma-rendellenességek és daganatelőfordulások, a ’genom morbid anatómiája’, a daganatkeletkezés környezeti tényezői: környezetszennyezéssel összefüggő tumor-incidencia növekedés molekuláris háttere, nem mutagén karcinogenetikus hatások

 

7.

márc. 25.

 

Apoptózis, DNS repair, immortalizáció és telomeráz

 

8.

ápr. 1.

 

Hormonhatások, endocrine disrupter molekulák, daganat és egyéb betegségek

9.

ápr. 8.

(Dr. Biró Anna)

Az immunredszer és daganat kölcsönhatás lehetőségei, daganat és a mikrokörnyezet

10.

ápr. 29.

Mutagenezis, kémiai karcinogenezis, a daganatkialakulás soklépcsős mechanizmusainak modelljei, ezek érvényessége, szövet-típus specificitása, a daganatok ’terjedése’ a "rákdiagnosztika", terápiás lehetőségek: múlt – jelen - jövő

 

11.

máj. 6.

Összefoglalás, vizsgamegbeszélés, konzultáció

vizsga helye (térkép, cím)

 

javasolt irodalom:

Kopper – Marcsek – Kovalszky: Molekuláris Medicina, Medicina Kiadó, Budapest, 1997

Kopper – Tímár: Molekuláris onkológia, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007